Kredyty "Czyste powietrze"

Kredyt CZYSTE POWIETRZE   

 

Wzrost zanieczyszczeń, globalne ocieplenie, smog, negatywne zmiany w środowisku naturalnym – wszyscy możemy zaobserwować te niekorzystne zjawiska. Na szczęście każdy z nas – bez znaczenia czy jest osobą fizyczną, przedsiębiorcą czy gospodarzem – może mieć swój wkład w poprawienie sytuacji najbliższego otoczenia. Zmiany warto zaczynać od najbliższej okolicy, lokalnych społeczności, sąsiedztwa. W myśl zasady „Myśl globalnie, działaj lokalnie” już teraz każdy z nas może zainwestować w ekologiczne rozwiązania w swoim najbliższym otoczeniu i wspólnie zadbać o tworzenie dobrej, ekologicznej społeczności lokalnej. 

                                                         

W ramach finansowania działań proekologicznych w Banku Spółdzielczym oferujemy kredyt „Czyste powietrze”

„Czyste Powietrze” to kredyt, dzięki któremu nasi klienci będą mogli sfinansować wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła (na paliwo stałe) na nowoczesne, spełniające najwyższe normy. Możliwe będzie również przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynków. Szczegóły określone są w Programie Priorytetowy NFOŚiGW „Czyste Powietrze".

Celem rządowego programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Dowiedz się więcej o programie Czyste Powietrzehttps://czystepowietrze.gov.pl/

Dla kogo?

Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Cel:

Kredyt z dofinansowaniem na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Środki z kredytu możesz przeznaczyć na:

  • wymianę, zakup i montaż źródła ciepła,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną (wyłącznie w przypadku wymiany, zakupu i montażu źródła ciepła),
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Ile?

Maksymalna kwota kredytu – 150.000 zł

Dotacja na spłatę części kredytu może wynosić do 66.000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 99.000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. 

Okres kredytowania – do 7 lat

Oprocentowanie - WIBOR 6M + 1,95% marża Banku

Kredyt z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł, okres kredytowania 46 miesięcy, raty równe w wysokości 502,88 zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa kredytu wyrównująca w wysokości 503,05 zł, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 7,80%, suma odsetek do zapłaty w całym okresie kredytowania 3.132,65zł, prowizja za udzielenie kredytu 1,50% całkowitej kwoty kredytu tj. 300,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO 8,9871%, natomiast całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 23.432,65 zł.*

*Ostateczne warunki kredytowania oraz koszty kredytu uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu, terminu regulowania zobowiązania kredytowego oraz rodzaju przyjętego zabezpieczenia. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 30.01.2024r.

WIBOR 6M z dnia 25.01.2024r. tj. 5,85%, obowiązuje do 01.02.2024r.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty w placówkach Banku!