Zarząd

Waszak Teresa Prezes Zarządu
Wątrobicz Robert Wiceprezes Zarządu
Pietrzak Małgorzata Wiceprezes Zarządu