Depozyty

  • Podstawowy rachunek płatniczy
  • Konto "TAK"
  • Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - ROR
  • Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - ROR Rodzina
  • Wkłady terminowe
  • Lokaty terminowe SGB 6-mcy