Split payment

Sposób płatności szczegółowo opisany w ustawie VAT polegający na zapłacie w całości lub w części: wartości podatku VAT na rachunek VAT, a wartości sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy, na podstawie jednego zlecenia płatniczego przy zastosowaniu dedykowanego komunikatu przelewu.

Dla rachunku rozliczeniowego Bank Spółdzielczy w Radziejowie prowadzi rachunek VAT polegający na podzieleniu płatności za fakturę na dwie osobne kwoty:

  • kwotę netto, która trafi na rachunek rozliczeniowy sprzedającego,
  • kwotę podatku VAT, która docelowo trafi na rachunek VAT sprzedającego.

Dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych dla tego samego posiadacza bank prowadzi jeden rachunek VAT, niezależnie od liczby prowadzonych dla tego posiadacza rachunków rozliczeniowych.

Wszystkie niezbędne informacje na temat Split Payment (Mechanizmu Podzielonej Płatności) uzyskają Państwo w Banku Spółdzielczym w Radziejowie i Oddziale w Dobrem.

Split Payment (Mechanizm Podzielonej Płatności) obowiązuje od 1 lipca 2018 roku.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw