Podstawowy rachunek płatniczy

Podstawowy rachunek płatniczy (PRP):

  • przeznaczony wyłącznie dla klientów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez bank lub SKOK na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego,
  • prowadzony wyłącznie w walucie polskiej,
  • brak możliwości skorzystania z kredytu odnawialnego,
  • do rachunku wydawana jest karta płatnicza oraz dostęp do usługi bankowości elektronicznej,
  • 0 zł za prowadzenie rachunku i obsługę karty,
  • 0 zł za 5 pierwszych transakcji płatniczych w miesiącu (takich jak polecenie przelewu,polecenie przelewu wewnętrznego czy zlecenie stałe),
  • 0 zł za 5 pierwszych transakcji wypłat gotówki w miesiącu przy użyciu bankomatów obcych.